La Fundació Ramon Trias i Fargas, anomenada així en memòria del que va ser president de CDC, té la finalitat de promoure activitats relacionades amb l’estudi i el desenvolupament del pensament polític, social i cultural de Catalunya. Pretén promoure el debat sobre els continguts del nacionalisme i la seva importància en els àmbits local, nacional i internacional, i estudiar i difondre les formes pròpies de la democràcia per tal de contribuir a la seva actualització, facilitant d’aquesta manera la participació dels ciutadans.

Missió

Esdevenir un laboratori d’idees per promoure la recerca, el debat i el coneixement sobre temes polítics, socials, econòmics i culturals, amb l’objectiu que la societat catalana avanci cap a majors quotes de llibertat política, de progrés econòmic i de justícia social.

Objectius

Produir anàlisi política i orientacions estratègiques tot fent difusió dels valors del catalanisme polític, amb una dimensió internacional i de política comparada.

Promoure fòrums de debat per enriquir el coneixement i el diàleg amb responsables polítics, socials, econòmics i culturals.

Esdevenir un punt d’interacció entre el món de les idees i el de la política, i definir línies de recerca en l’àmbit de les polítiques públiques i les ciències socials.

Ampliar l’abast i la incidència d’estudis que es realitzin a Catalunya tant a escala nacional com internacional.

Difondre el pensament polític i econòmic d’aquelles persones que, com Ramon Trias Fargas, l’hagin basat en els ideals de llibertat, democràcia, nacionalisme i progrés social.

Activitats

Línies de recerca, propostes de treball, orientacions estratègiques i suport intel·lectual en funció de demandes i situacions polítiques concretes.

Seguiment de les tendències internacionals en relació a les noves polítiques públiques i idees emergents.

Coneixement i formació sobre tendències actuals i temes polítics fonamentals.

Estudis, seminaris, jornades, conferències, exposicions, a més d’altres activitats, amb la col·laboració de sectors socials, polítics, acadèmics i els mitjans de comunicació del país.

Foment de debats d’idees per tal de preparar el clima polític i introduir propostes polítiques noves.

Col·laboració amb altres organitzacions per establir una xarxa de representants territorials de la Fundació tant dins l’ambit dels Països Catalans com a escala internacional.