Fundació Ramon Trias Fargas

President

· Vicenç Villatoro

Equip de Direcció

· Direcció: Antoni Vives

· Àrea de Gerència i Comunicació: Josep Pera

· Àrea d’Estudis i Recerca: Joaquim Colominas

· Àrea d’Estratègia i Gestió del Coneixement: Joan-Anton Sánchez

· Àrea de Valors i Vida Política: Miquel Calsina

· Administració: Dolors Grijalvo

· Secretaria de direcció: Maria Macian

Patronat

· Marta Alòs

· Ferran Bel

· Josep M. Botet

· Carles Campuzano

· Jaume Ciurana

· Lluís M. Corominas

· Joaquim Ferrer

· Carles A. Gasòliba

· Josep Anton Grau

· Joan Guitart

· Pere Macias

· Narcís Oliveres

· Felip Puig

· Lluís Recoder

· Eduard Rius

· Joaquim Triadú

· Montserrat Trueta